שותפים
וממליצים

הגאון הרב דב ליאור

"…התרשמנו מאד גם מהסטנדרטים המקצועיים שהם קובעים על פיהם את הזכאות לעזרה מצידם, על כן ראוי לתרום לפעילות חשובה זו בעין יפה ויד רחבה.

להמלצה לחץ כאן

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א

שמועה טובה שמעתי על עמותת 'חיים של טובה' בראשות הרה"ג נתן שלו-רב הישוב מבואות יריחו תובב"א. העמותה עוסקת בהכוונה ובסבסוד של טיפולים נפשיים המהווים בד"כ את שורש הפתרון למגוון הקשיים.מצווה גדולה לסייע בידו ולתרום לעמותה חשובה זו בעין יפה,וכל המסייעים יתברכו מן השמים בכל טוב.

וועד רבני בנימין

"… התרשמנו שעבודת העמותה מקצועית ביותר, תוך הקפדה על דיסקרטיות, ומתוך הקפדה שהטיפולים נעשים ע"י מטפלים מוסמכים ומקצועיים בתחומם."

להמלצה לחץ כאן

הרב אהד קרקובר

"...היכרות אישית מקרוב יש לי עם פעילות העמותה… אני ממליץ להרים תרומה משמעותית לעמותה זו"

להמלצה לחץ כאן

הרב עזריאל אריאל
ועד רבני בנימין ורב הישוב עטרת:

"…ולולא יראתי הייתי אומר שאילו היה הרמב"ם חי בדורנו ,היה כותב בראש רשימת שמונה המעלות שיש בצדקה את ה'טיפול הנפשי,' המהווה 'עזרה מן השורש' …"

להמלצה לחץ כאן

הרב יחזקאל קופלד שליט"א
רב הישוב דולב:

אני פונה בזה לאנשי הישוב לסייע בתרומה חשובה לפעילות עמותת 'חיים של טובה' בראשות הרב נתן שלו. לפני כמה שנים שמעתי עם עוד רבני ישובים מפי הרב נתן הסבר מפורט על מגמת העמותה ופעילותה והתרשמנו מאד גם מהסטנדרטים המקצועיים שהם קובעים על פיהם את הזכאות לעזרה מצידם.על כן ראוי לתרום לפעילות חשובה זו בעין יפה ויד רחבה.
בברכה יחזקאל קופלד

שרה רוזנפלד מנהלת מרכז גוונים

… פעילותה הברוכה של העמותה הביאה להטבה, הקלה ושיפור איכות החיים של משפחות ואנשים רבים … אין לי ספק שמשפחות רבות ממש ניצלו בזכות מעורבתה האחראית והמיטיבה של עמותת חיים של טובה

להמלצה לחץ כאן

מחלקת רווחה מטה בנימין

עמותת "חיים של טובה" מסייעת במימון טיפולים מקצועיים בתחומים שונים למשפחות נזקקות …

להמלצה לחץ כאן

מחלקת רווחה בית שאן

… עמותת "חיים של טובה" מסייעת במימון טיפולים פסיכולוגיים לאוכלוסיה נזקקת … העמותה עובדת בתאום עם מחלקת הרווחה ומהווה גורם מממן לטובת שיקום משפחות המטופלות ברווחה בבית שאן, וכן לטובת משפחות שאינן מוכרות לרווחה … 

להמלצה לחץ כאן

המלצות

צרו אתנו קשר