logo

              

מחלקות רווחה: מחלקת רווחה מוא"ז בנימין  |  מחלקת רווחה בית שאן  

שיתופי פעולה: גרעין חברתי צרור המור בית שאן  |  מרכז גוונים שער בנימין  |  מפגש שילה   

קרנות וארגוני חסד: קרן אהבת חסד  |  קרן צדקה וחסד עלי  |  קרן עזרה כוכב השחר  |  קרן צדקה וחסד לע"נ דוד שמיר ז"ל  |  הקדש יששכר בן דוד  |  פעמונים

הגאון הרב דב ליאור

"הנני להמליץ בזאת על עמותת 'חיים של טובה' בניהולו של הרב נתן שלו-רב הישוב מבואות יריחו... וכל התורמים והמסייעים יתברכו מן השמים"

להמלצה המלאה

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א

 "שמועה טובה שמעתי על עמותת 'חיים של טובה' בראשות הרה"ג נתן שלו -רב הישוב מבואות יריחו....וכל המסייעים יתברכו מן השמים"

 

להמלצה המלאה


וועד רבני בנימין

"... התרשמנו שעבודת העמותה מקצועית ביותר, תוך הקפדה על דיסקרטיות, ומתוך הקפדה שהטיפולים נעשים ע"י מטפלים מוסמכים ומקצועיים בתחומם."

להמלצה המלאה

הרב אהד קרקובר

רב הישוב כוכב השחר:

"...היכרות אישית מקרוב יש לי עם פעילות העמותה... אני ממליץ להרים תרומה משמעותית לעמותה זו"

להמלצה המלאה

הרב עזריאל אריאל

ועד רבני בנימין ורב הישוב עטרת:

"...ולולא יראתי הייתי אומר שאילו היה הרמב"ם חי בדורנו ,היה כותב בראש רשימת שמונה המעלות שיש בצדקה את ה'טיפול הנפשי,' המהווה 'עזרה מן השורש' ..."

להמלצה המלאה

הרב יחזקאל קופלד שליט"א

רב הישוב דולב:

"...התרשמנו מאד גם מהסטנדרטים המקצועיים שהם קובעים על פיהם את הזכאות לעזרה מצידם, על כן ראוי לתרום לפעילות חשובה זו בעין יפה ויד רחבה.

להמלצה המלאה

שרה רוזנפלד מנהלת מרכז גוונים

... פעילותה הברוכה של העמותה הביאה להטבה, הקלה ושיפור איכות החיים של משפחות ואנשים רבים ...  אין לי ספק שמשפחות רבות ממש ניצלו בזכות מעורבתה האחראית והמיטיבה של עמותת חיים של טובה

להמלצה המלאה

מחלקת רווחה מטה בנימין

עמותת "חיים של טובה" מסייעת במימון טיפולים מקצועיים בתחומים שונים למשפחות נזקקות ...

להמלצה המלאה

מחלקת רווחה בית שאן

... עמותת "חיים של טובה" מסייעת במימון טיפולים פסיכולוגיים לאוכלוסיה נזקקת ... העמותה עובדת בתאום עם מחלקת הרווחה ומהווה גורם מממן לטובת שיקום משפחות המטופלות ברווחה בבית שאן, וכן לטובת משפחות שאינן מוכרות לרווחה ...  

להמלצה המלאה

 
טלפון: 073-7521115 | פקס: 02-5638181 | דוא"ל: office@hst.org.il
כתובת: כוכב השחר ת.ד 240 מיקוד: 9064100 | מס' עמותה 580553311