logo

הפעילות שלנו

העמותה מסייעת למשפחות ולזוגות הנמצאים במשבר זוגי או משפחתי, וזקוקים לסיוע מקצועי. אנו מסייעים בהכוונה למטפלים מקצועיים מתאימים ובמימון הטיפולים.

ישנם משברים זוגיים שקשורים להיסטוריית חיים מורכבת של אחד מבני הזוג, למבנה האישיותי של בני הזוג, או לבעיות נפשיות כל שהן המשפיעות על הקשר הזוגי. במצבים אלו המתווה הטיפולי עשוי להיות יותר מורכב, שכן טיפול זוגי פשטני, המתעלם מהנתונים המיוחדים של בני הזוג, עלול להיכשל.

 כל פניה שמגיעה אל העמותה זוכה ליחס חם ורגיש, ולבחינה מקצועית של המקרה ושל המתווה הטיפולי והשיקומי הדרוש.

גובה הסיוע הכספי נקבע בכל מקרה לגופו, מתוך התייחסות לאורך הטיפול הצפוי, לעלותו ולמצבה הכלכלי של המשפחה. אנו מאמינים כי כעקרון, על מטופל לשלם בעצמו על הטיפול, ועל כן העמותה אינה מממנת טיפולים באופן מלא אלא מעניקה מימון חלקי.

 

מדיניות העמותה

קהל היעד

עמותת חיים של טובה הוקמה כדי לאפשר לזוגות ולמשפחות מעוטות יכולת הנמצאים במשבר לשקם את עצמם. העמותה רואה חשיבות עליונה בשמירה על שלמות התא המשפחתי ותפקודו התקין. אנו מתמקדים בפתרון משברים זוגיים ומשפחתיים, משום שדווקא אלה הם המערערים את יציבות התא המשפחתי.

 קהל היעד שלנו הוא זוגות נשואים הנתונים במשבר זוגי וכן הורים וילדים הנתונים במשבר משפחתי, במקרים של ליקויים חריפים במערכות היחסים שבין בני המשפחה כולה. אנו משקיעים את מרב המשאבים העומדים לרשותנו למען מטרה זו ולכן איננו עוסקים במקרים של מצוקה אישית.

 

מסלולי הסיוע

עמותת חיים של טובה מסייעת לפונים בהכוונה למטפלים מקצועיים מתאימים ובמימון הטיפולים. מערך הסיוע מותאם לתנאים של כל משפחה בפני עצמה וכולל: בחירת סוג טיפול מתאים, מציאת מטפל מתאים, וקביעת גובה הסיוע הכספי.

הסיוע מוענק בשני מסלולים:

  1. סיוע בהכוונה – העמותה מסייעת במציאת מטפל מתאים ומקנה הנחה בתשלום על הטיפולים. המשפחה משלמת בעצמה עבור הטיפולים בתעריף מוזל. מסלול זה נועד למשפחות שיש ביכלתן לשאת בהוצאות הטיפולים אך במחיר נמוך מן הרגיל.
  2. סיוע בהכוונה ובמימון – העמותה מסייעת במציאת מטפל מתאים ומשתתפת במימון הטיפול, והמשפחה משלמת סכום חלקי נמוך עבור הטיפולים. הסיוע ניתן למשפחות מעוטות יכולת בלבד. גובה הסיוע הכספי נקבע בכל מקרה לגופו, מתוך התייחסות לאורך הטיפול הצפוי, לעלותו ולמצבה הכלכלי של המשפחה. המצב הכלכלי של המשפחה נבדק על ידי הצגת מסמכים מסוימים שהמשפחה נדרשת להציג. מסלול זה נועד למשפחות בעלות יכולת כלכלית נמוכה מאוד.

 

מטפלים מוסמכים ובעלי ניסיון קליני

המטפלים המאושרים על ידי העמותה הם מטפלים מוסמכים מטעם האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי, וכן מטפלים בעלי תואר ראשון ושני במקצועות טיפוליים. מטפלים המצטרפים למאגר המטפלים של העמותה, נדרשים להעניק תעריף מוזל לטיפולים הניתנים במסגרת העמותה.

 

גישה מערכתית

עמותת חיים של טובה חותרת למתן סיוע מקצועי מתוך ראיה מערכתית. הראיה המערכתית מתייחסת לסיפור החיים האישי של כל אחד מבני המשפחה. במקרים רבים ישנו סיפור חיים מורכב של אחד מבני המשפחה, בנוסף לקושי הזוגי או המשפחתי. כאשר אחד מבני הזוג סובל מבעיה נפשית כל שהיא (חרדות, דיכאון, הפרעות נפשיות, וכדו') או מטראומות שונות (פגיעה מינית, אלימות, נפגעי טרור, וכדו') – הראיה המערכתית תשקול מהו המתווה הטיפולי שייתן מענה לכל הקשיים מתוך ראיה של התמונה הרחבה. לעיתים נדרש טיפול פרטני מקדים לטיפול הזוגי, לעיתים נדרש טיפול פרטני במקביל לטיפול הזוגי, ולעיתים נדרש טיפול פרטני בלבד.

 

השתתפות עצמית

המאמץ האישי הינו מרכיב חשוב בטיפול. העמותה נושאת בעול הכספי ביחד עם המשפחה, ולא במקומה. בדרך כלל, העמותה מממנת עד 50% מעלות הטיפול. גובה המימון נקבע בהתאם לעלות הטיפול ולמצבה הכלכלי של המשפחה.

 

מעקב

המטפלים נדרשים למלא דו"חות אודות מצב הטיפול, ועל ידי כך מתבצע מעקב ובדיקת יעילות הטיפול והתקדמותו.

 

 
טלפון: 073-7521115 | פקס: 02-5638181 | דוא"ל: office@hst.org.il
כתובת: כוכב השחר ת.ד 240 מיקוד: 9064100 | מס' עמותה 580553311