הרה"ג שמואל אליהו שליט"א

"שמועה טובה שמעתי על עמותת 'חיים של טובה' …. העמותה עוסקת בהכוונה ובסבסוד של טיפולים נפשיים …הקשיים.מצווה גדולה לסייע בידו ולתרום לעמותה חשובה זו בעין יפה,וכל המסייעים יתברכו מן השמים בכל טוב."

דרכי תרומה :
  • בטלפון:073-7521115
  • העברה בנקאית : בנק פאג"י (52) , סניף 180, ח-ן 843623
  • המחאה בדואר לכתובת: חיים של טובה, כוכב השחר 9064100
התרומה מוכרת להחזר מס (סעי' 46)

לתרומה באמצעות