עלון הסברה ייחודי על דיכאון אחרי לידה - לגברים

דיכאון אחרי לידה נתפס לרוב כנושא נשי, שהגברים לא אמורים להתעניין בו. אך האמת היא שכאשר האישה מתמודדת עם דיכאון, בן הזוג חייב להבין לעומק את הנושא, כיון שיש לו תפקיד חשוב מאוד בתוך הסיטואציה. כמעט שלא נכתבו על דיכאון אחרי לידה חומרי הסברה ייעודיים לגברים, ולכן נכתב עלון זה, המיועד כולו לבן הזוג. 

מעבר לידע המקצועי על דיכאון לאחר לידה, העלון מתמקד גם בקשיים העוברים על הזוגיות ועל הבעל, ומאיר את הדרך להתמודדות זוגית אל מול הדיכאון, מתוך חיבור, קירבה ואמון. 

המטרות שלנו בהפצת העלון הן :

·         שבן הזוג יידע לזהות דיכאון אחרי לידה ולפנות לעזרה מקצועית

·         שבן הזוג יבין מה אשתו עוברת, מה הצרכים הרגשיים והפיזיים שלה, ומה תפקידו בסיטואציה

·         שתהיה הכרה גם בקושי של בן הזוג, ותינתן התמיכה המתאימה.

·         שתהליך המחלה וההחלמה לא ישחק ויפורר את הזוגיות

·         שהקשר הזוגי יהיה מקור כח להתמודדות עם הדיכאון