logo

 סיפורה של עמותת חיים של טובה

סיפורה של עמותת חיים של טובה, מתחיל בסיפורו של איש יקר החפץ בעילום שמו. איש יקר זה ראה והבין את המצוקה הכספית הנופלת על משפחות ואנשים הנזקקים לטיפול נפשי.

בנוסף לעצם הקושי והסבל שבו רוצים לטפל, בנוסף לעצם הקושי הנפשי להתחיל תהליך טיפולי, בנוסף לקשיים הרגשיים והטכניים, ישנו קושי כספי. כאשר משפחה אינה יכולה לעמוד בהוצאה הכלכלית הכרוכה בטיפול, יש לכך משמעויות חמורות ביותר. ייתכן שבשל המצוקה הכלכלית לא יתחילו טיפול כלל, והלחץ והתסכול המצטברים ילכו וייגברו. ייתכן שיתחילו טיפול, אך המצוקה הכלכלית לא תאפשר את קיומם הרציף של הפגישות הטיפוליות והדבר יביא לכישלון הטיפול. ייתכן גם שמפאת המצוקה הכלכלית יחפשו את הטיפול הזול במקום את הטיפול הנכון, והתוצאות יהיו בהתאם.

הפעילות החלה בהיקפים קטנים, ואולם המפגש עם המציאות חידד את ההבנה שמה שהתחיל בקטן מוכרח לגדול, וכך הוקמה עמותת חיים של טובה.

העמותה מתמקדת בסיוע למשברים זוגיים ומשפחתיים, מתוך ההבנה ששיקום המערכת הזוגית והמשפחתית הוא טיפול השורש האמתי.

הפעילות החלה ביישוב כוכב השחר שבבנימין, משנת תשס"ט (2009) באופן פרטי ומשנת תשע"א (2011) באופן רשמי. אזור הפעילות הלך והתרחב, תחילה ליישובים נוספים באזור בנימין, והפעילות מתרחבת ליתר אזורי הארץ על פי הצרכים ובהתאם ליכולות של העמותה. 

במקביל לפעילות השוטפת, העמותה מפעילה את המרכז למשפחה בבית שאן, בשיתוף עם הגרעין החברתי צרור המור ופרויקט שיקום שכונות. 

לשותפות במפעל ייחודי זה לחץ כאן

 

הנתינה המובחרת ביותר,

היא זו אשר מעניקה לאדם כח ויכולת לחיות ולהתמודד

בכוחות עצמו .

 

"...ולולא יראתי הייתי אומר שאילו היה הרמב"ם חי בדורנו,

היה כותב בראש רשימת שמונה המעלות שיש בצדקה 

את ה'טיפול הנפשי,' המהווה 'עזרה מן השורש' ..." 

מתוך המלצת הרב עזריאל אריאל שליט"א. להמשך לחץ כאן

 

 

 
טלפון: 073-7521115 | פקס: 02-5638181 | דוא"ל: office@hst.org.il
כתובת: כוכב השחר ת.ד 240 מיקוד: 9064100 | מס' עמותה 580553311